YRITYKSEN HISTORIAA

Yritys on perustettu avoimena yhtiönä huhtikuussa 1979 ja muutettu osakeyhtiöksi helmikuussa 1994. Yhtiön perustajaosakas Raili Merilehto suoritti KLT-tutkinnon vuonna 1980 ja toimisto auktorisoitiin samana vuonna. Yhtiö on kuulunut Suomen Taloushallintoliittoon (ent. Kirjanpitotoimistojen Liitto) vuodesta 1980 lähtien. Yhtiö aloitti Nivalan Teollisuuskylässä kahden osakkaan työpanoksella ja kasvoi nopeasti markkinajohtajaksi työllistäen enimmillään 8 henkilöä. Toinen perustajaosakkaista luopui osakkeistaan vuonna 1996, ja Merilehto jäi jatkamaan yhtiön toimintaa. Yhtiön liiketoiminta Nivalassa myytiin huhtikuussa 2004, minkä jälkeen  yrittäjä jatkoi vielä vuoden tilitoimiston johtajana. Tämän jälkeen Taloushallinto Merilehto Oy:n toiminta siirtyi Oulaisiin. Vuodesta 2007 alkaen yrittäjä on taloushallintotöiden lisäksi toiminut tilintarkastusassistenttina, näyttötutkintojen arvioijana ja taloushallinnon controllerina useissa yrityksissä.

 

YRITYKSEN NYKYTILANNE

Yrittäjän perheenjäsenet ovat koko yrityshistorian ajan osallistuneet opiskelujen/muiden töiden ohessa yrityksen toimintaan. Puoliso osallistuu hallitustyöskentelyyn. Nuorin tyttäristä, Marjo Merilehto suoritti keväällä 2015 tradenomin tutkinnon erikoistuen taloushallintoon ja siirtyi kokopäiväisesti työskentelemään yrityksessä. Toinen tytär, Heini Merilehto-Hietala aloitti työt yrityksessä kesällä 2017 ja opiskelee työn ohessa tradenomiksi.

Keväällä 2018 yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos, minkä myötä tyttäret ottivat enemmän vetovastuuta yrityksestä. Raili Merilehto työskentelee myös edelleen täysipäiväisesti yrityksessään. Maaliskuussa 2019 Marjo Merilehto suoritti yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon, mikä mahdollistaa vielä entistäkin monipuolisemmat valmiudet palvella ja neuvoa eri alojen yrityksiä. 

Yritys hankki keväällä 2015 uudet toimitilat Oulaisten keskustasta. Asianmukaiset toimitilat ja lisääntynyt henkilökunta sekä nykyaikainen taloushallinto-ohjelmisto antavat mahdollisuuden tarjota laadukkaita taloushallintopalveluita uusille asiakkaille kaikkialle Suomeen.

 

 

Taloushallinto Merilehto Oy | Oulaistenkatu 37 L 4 | Puh. 044 293 9061