SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

 

 Laatimispäivä

 25.5.2018

 

 

 

 

 

 Rekisterinpitäjä

 

 Taloushallinto Merilehto Oy

 Oulaistenkatu 37 L 4

 86300 Oulainen

 laskutus@talousmeri.fi, 044 976 2266

 Yhteyshenkilö rekisteriä       koskevissa asioissa

 Heini Merilehto-Hietala

 heini.merilehto-hietala@talousmeri.fi, 040 741 9123

 Rekisterin nimi

 

 Taloushallinto Merilehto Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri

 Henkilötietojen käsittelyn   tarkoitus

 Asiakkaiden ja toimittajien yhteyshenkilöiden yhteystietojen ylläpito. Henkilötietoja   käsitellään asiakas- ja toimittajasuhteen hoitamiseen.

Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

 Asiakasyritysten ja toimittajien yhteyshenkilöt

 Säännönmukaiset     tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakasyrityksiltä/toimittajilta itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakas-/toimittajasuhteen aikana.

 Tietojen siirto EU:n tai   Euroopan talousalueen   ulkopuolelle

 Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 Rekisterin tietosisältö

 Asiakasyrityksen/toimittajan nimi, henkilön nimi ja rooli yrityksessä, sähköpostiosoite ja   puhelinnumero. Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto/sähköpostiliikenne.   Osakeyhtiöasiakkailta kerätään lisäksi nimi, henkilötunnus ja tieto ko. henkilön   omistamasta osakemäärästä (kappaleina ja prosentteina).

 Tekniset ja organisatoriset   turvatoimet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille.

 Tietoryhmien suunnitellut   poistamisajat

 Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteiden   hoitamiseksi.

 Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan   säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain   sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

 Rekisteröidyn oikeudet

 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot ja milloin tahansa myös pyytää   henkilötietojensa oikaisemista, päivittämistä tai poistamista.

 Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä   sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

 Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot eli oikeus saada henkilötiedot yleisesti   käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa, jolloin ne voidaan siirtää toiselle   rekisterinpitäjälle.

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin   tahansa ilmoittamalla siitä meille esimerkiksi edellä mainittujen yhteystietojen avulla.

 Rekisteröidyllä on oikeus kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen henkilötietojensa   käsittelyyn liittyvissä asioissa. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

 https://tietosuoja.fi/fi/yhteystiedot

 

 Selosteen muuttaminen

 Saatamme tehdä päivityksiä tähän selosteeseen esimerkiksi tietosuojaperiaatteidemme   tai lainsäädännön muuttuessa.

 

Taloushallinto Merilehto Oy | Oulaistenkatu 37 L 4 | Puh. 044 293 9061